Czy podczas L4 można wyjść do pubu na piwo?

l4 a wyjście do pubu

Zwolnienie lekarskie wystawiane jest przez lekarza, aby pracownik mógł wyzdrowieć. Każdy pracownik ma prawo do L4 na czas trwania choroby. Na co może pozwolić sobie pracownik w czasie trwania zwolnienia? Czy można wyjść na piwo w czasie L4? Sprawdź!

Zwolnienie lekarskie wystawiane jest na czas choroby lub rehabilitacji pracownika. Zawsze jest ono wystawiane przez lekarza. Pracownik nie zawsze jednak czuje się na tyle źle, że musi leżeć w łóżku. Wiele osób zastanawia się, co jest akceptowalne podczas zwolnienia L4. W tym artykule odpowiemy, czy wyjście na piwo do pubu jest możliwe podczas trwania zwolnienia i jakie mogą być konsekwencje takiego zachowania.

Podstawowe informacje o zwolnieniu lekarskim

Lekarz wystawiający zwolnienie lekarskie stwierdza w drodze badania lub po analizie dokumentacji medycznej pacjenta, że ten niezdolny jest to wykonywania obowiązków służbowych. Jeżeli lekarz stwierdzi, że zasadne jest zwolnienie lekarskie ze względu na stan pacjenta, to wystawia zaświadczenie lekarskie, w którym znajduje się informacja o przyczynie zwolnienia oraz jego długości. Można otrzymać receptę lub zwolnienie bez wychodzenia z domu.

Celem zwolnienia lekarskiego jest wyleczenie choroby lub rehabilitacja

Okres ten ma pozwolić pracownikowi na powrót do zdrowia i ponowną możliwość pełnienia obowiązków służbowych. Zdarza się również, że zwolnienia wystawiane są osobom, które opiekują się chorymi członkami rodziny.

Czy można wyjść na piwo w czasie zwolnienia lekarskiego?

Pracownik będący na zwolnieniu lekarskim nie powinien narażać swojego zdrowia. Obecnie nie musi nawet wychodzić z domu, aby skorzystać z konsultacji z lekarzem. Aby otrzymać L4, można skorzystać z usług portali internetowych. Pamiętaj, że wyjście do pubu na piwo może być potraktowane jako nadużycie zwolnienia. Pracownik nie powinien podejmować również żadnej innej pracy podczas trwania zwolnienia lekarskiego. Pracodawca ma możliwość kontroli pracownika przebywającego na L4, a w przypadku wykrycia niezgodności pracownik może spodziewać się konsekwencji.

Czytaj również:   Jak przygotować przekąski do piwa

Kontrola pracodawcy podczas zwolnienia lekarskiego

Przepisy uprawniają pracodawcę do przeprowadzenia kontroli pracownika będącego na zwolnieniu lekarskim. Umożliwiają mu to zapisy znajdujące się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 roku. Kontrolę taką może przeprowadzić sam pracodawca, ale najczęściej wyznacza on osobę, która w jego imieniu dokonuje kontroli pracownika. Trzeba jednak pamiętać, że w takiej sytuacji konieczne jest wypisanie odpowiedniego upoważnienia. 

Kontrola pracodawcy ma umożliwić sprawdzenie, czy pracownik nie nadużywa zwolnienia lekarskiego

Wyjście na piwo w czasie L4 może być jednym z przykładów takiego nadużycia. Pracodawca nie ma obowiązku informowania pracownika o planowanej kontroli. Jednym z powodów jej przeprowadzenia może być brak zaufania pracodawcy wobec pracownika. Niektórzy zatrudniający przeprowadzają kontrole także po to, aby zapytać pracownika o stan zdrowia.

Obowiązek informowania o miejscu pobytu podczas zwolnienia lekarskiego

Każdy pracownik ma obowiązek poinformowania pracodawcy o swoim miejscu pobytu podczas zwolnienia lekarskiego. Lekarz wydający zwolnienie powinien zapytać o to podczas wizyty. Jeżeli miejsce pobytu zmienia się, to pracownik ma 3 dni na poinformowanie ZUS-u i pracodawcy o tym fakcie.

Nieobecność pracownika w domu podczas kontroli

Jeżeli pracownik jest nieobecny podczas kontroli pracodawcy, to konieczne jest powtórzenie kontroli. Pracownik będzie musiał wytłumaczyć się z powodu swojej nieobecności. Jeżeli powód nieobecności będzie niewystarczający, to może to zostać potraktowane jako nadużycie zwolnienia.
Jeżeli wyszedłeś na piwo do pubu w czasie zwolnienia lekarskiego, a twój pracodawca się o tym dowie, to może to doprowadzić do utraty zasiłku chorobowego. Stracisz również zaufanie swojego pracodawcy. Wyjście na piwo w czasie trwania L4 może doprowadzić do poważnych konsekwencji, dlatego należy tego unikać. Zwolnienie lekarskie powinno służyć odpoczynkowi i prowadzić do wyleczenia pracownika.

Podobne tematy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top