Podatek od piwa w Polsce

Piwo

Jeśli wybierasz się wkrótce do Polski, powinieneś wiedzieć więcej o polskiej akcyzie na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe i napoje słodzone. Polska akcyza na piwo obowiązuje od 1997 roku i przewiduje się, że w przyszłości będzie nadal rosła. Podatek ten jest jednym z wielu podatków nakładanych na branżę napojów alkoholowych i wiele osób jest zdezorientowanych co do jego wysokości. Na szczęście akcyza na alkohol wzrosła ostatnio do prawie 10%, co czyni ją drugim co do wysokości podatkiem od napojów alkoholowych na świecie.

Prezentowana treść powstała dzięki współpracy z psychorady.pl

Polska akcyza na napoje alkoholowe

Nowa akcyza na alkohol i wyroby tytoniowe przyniesie polskiemu rządowi 353 miliony złotych, głównie z powodu rosnących kosztów tych napojów. W grudniu Ministerstwo Finansów ogłosiło, że podniesie akcyzę na alkohol o 3% od 1 stycznia 2019 roku, do 579 milionów złotych w 2022 roku. Ostatni raz akcyza na napoje alkoholowe została podniesiona z 5% do 15% 1 stycznia 2013 roku. Ministerstwo Finansów stwierdziło, że podwyżka była konieczna ze względu na fakt, że od tego czasu inflacja znacznie wzrosła.

Podatek akcyzowy na napoje alkoholowe w Polsce wynosi 5% ceny detalicznej produktów. Cena detaliczna jest ustalana przez producenta, importera lub handlowca. W prawie jest kilka innych przepisów, które ograniczają opodatkowanie niektórych towarów. Na przykład, niektóre produkty są zwolnione z akcyzy, jeśli są wytwarzane przez lokalnego producenta. Inne napoje alkoholowe, takie jak wino, są obłożone 2% akcyzą.

Istnieje kilka wyjątków od podatku akcyzowego na wyroby alkoholowe. Produkty zawierające skażony alkohol etylowy są zwolnione z podatku. Inne rodzaje alkoholi, takie jak olejki eteryczne czy substancje zapachowe, a także czekolada, są zwolnione z akcyzy. Jednak procentowa zawartość alkoholu w wyrobach czekoladowych podlega ścisłym zasadom. 8,5 litra 100% alkoholu etylowego na kilogram wagi nie podlega opodatkowaniu.

Polska akcyza na wyroby tytoniowe

W ostatnich latach rząd Polski podniósł akcyzę na wyroby tytoniowe. Powodem jest znaczny wzrost konsumpcji papierosów w kraju, będący wynikiem zmniejszenia się szarej strefy i wzrostu liczby imigrantów. Wysoka akcyza na wyroby tytoniowe jest ważnym źródłem dochodów budżetowych Polski, które ulegną znacznemu zmniejszeniu, jeśli podatki nie będą dalej obniżane. Mimo to branża tytoniowa skarży się, że nowe prawo będzie miało na nią negatywny wpływ.

Od września 2018 roku akcyza na wyroby tytoniowe, alkohol i podgrzewane wyroby tytoniowe została zmieniona przez polski parlament. Nowe podatki zostały nałożone na papierosy elektroniczne, a także inne podgrzewane wyroby tytoniowe. Prawo przewiduje również stawkę podatku na wyroby nowatorskie, które zostały spopularyzowane przez zaktualizowaną Dyrektywę UE w sprawie wyrobów tytoniowych. Nowe produkty obejmują mieszankę tytoniu i oddzielnego płynu używanego w papierosach elektronicznych. Stawka akcyzy na papierosy elektroniczne wynosi 0,5 zł za mililitr.

Czytaj również:   Jak używać przyprawy do piwa

Aby proces uzyskiwania polskiej akcyzy był jak najbezpieczniejszy, polski rząd rozważa wprowadzenie systemu śledzenia upraw tytoniu. Ten elektroniczny system będzie śledził przepływ wyrobów tytoniowych od producenta do poziomu końcowego, zanim zostaną one sprzedane do pierwszego punktu sprzedaży detalicznej. Ponadto rząd wprowadza nowe prawo dla producentów papierosów w Polsce. Przepisy te zostaną uchwalone, by zwiększyć wpływy podatkowe dla rządu, a jednocześnie zapobiec uchylaniu się od płacenia podatków.

Polska akcyza na napoje słodzone

W Polsce wprowadzono nową akcyzę na napoje zawierające cukier, substancje słodzące lub kofeinę. Nowa opłata składa się z dwóch części: stałej kwoty 0,50 zł za litr oraz opłaty zmiennej, zależnej od zawartości cukru i kofeiny. Podmioty nieposiadające osobowości prawnej muszą uiszczać opłaty elektronicznie do 25. dnia każdego miesiąca. Nowa opłata wchodzi w życie natychmiast, ale przedsiębiorstwa będą musiały dostosować się do nowego systemu określania wysokości należnego podatku.

Ci, którzy zapoznali się z nowym prawem, być może już zauważyli jego wpływ na ich zwyczaje zakupowe. Podatek ma na celu promowanie zdrowszych nawyków zakupowych i walkę z otyłością. W szczególności ustawa nakłada na producentów obowiązek pobierania opłat od konsumentów za napoje słodzone i alkoholowe w opakowaniach o małej objętości. Reklamy suplementów diety również będą podlegały nowemu podatkowi. Polski rząd ma nadzieję, że dzięki podniesieniu akcyzy na napoje słodzone i alkoholowe uda mu się zebrać 3 miliardy złotych rocznie.

Nowy podatek będzie dotyczył także napojów energetycznych sprzedawanych w małych butelkach. Rząd chce zachęcić konsumentów do zdrowszych zachowań poprzez podniesienie podatków od tych produktów. Nowe podatki zaczną obowiązywać od stycznia 2021 roku. Podatek będzie kosztował średnio 0,10 zł za litr. Niektórzy sprzedawcy detaliczni podniosą ceny małych butelek tych napojów o ponad 45%. Nowe podatki nie dotyczą jednak wszystkich napojów.

Podobne tematy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top